Carregadora de rodes

L'ACEMini carregadora de rodesté les característiques de baix soroll, baix consum de combustible, funcionament fiable i llarga vida útil.El principal inclou una capacitat de càrrega de 800kgs/1000ks/1200kgs/1600kgs/1800kgs/2000kgs i 3000kgs.

• L'adopció d'un convertidor de parell hidràulic monofàsic de tres elements equipat amb una caixa de canvis fixa per eix aprofita al màxim la potència del motor i augmenta el parell, assegurant la major tracció del vehicle complet.

• El marc posterior d'una sola placa i el marc frontal de quatre plaques adopten coixinets d'articulació, garantint un funcionament flexible i un radi de gir reduït.

• El dispositiu de treball optimitzat proporciona elcarregadora de rodes compacta gran força de trencament de la pluma, el gran coeficient complet de la galleda i alta productivitat.

• S'adopta el sistema de direcció hidràulica de detecció de càrrega.Amb la condició que el sistema de direcció estigui satisfet preferentment, el sistema hidràulic del dispositiu de treball que comparteix una bomba amb el sistema hidràulic de direcció es subministra per reduir el consum d'energia del sistema hidràulic i la pèrdua d'energia del sistema i millorar l'eficiència de treball.

• El control del fre de servei adopta la bomba d'aire de doble impuls sobre el fre de disc de la pinça, per tantcarregadora de rodes petita té les característiques d'una gran potència de fre, un desmuntatge còmode, seguretat i fiabilitat.