Apisonador de pis

El sòl ACE d'alta qualitatapisonadorLa màquina està dissenyada específicament per a aplicacions en terreny accidentat.Compta amb una estructura ben equilibrada i no es bolcarà durant les cantonades ni en vibrar.La màquina es pot operar amb facilitat, fins i tot en espais limitats com rases estretes per a canonades de gas o aigua.Els clients poden comprar amb confiança: abans de sortir de fàbrica, el pisador se sotmet a una sèrie de proves de compliment per assegurar-ne la qualitat.

A diferència del compactador de plaques normal que s'utilitza per estrènyer les partícules soltes, el pisador s'utilitza més habitualment per compactar sòls enganxosos, com ara argila i llim argilós a les rases de clavegueram o altres llocs d'habitatge.Per descomptat, el pisador pot picar sorres i graves.

També anomenat compactador de presa de salt o manipulador d'impacte, el pisador té un peu relativament més petit que altres compactadors de plaques.Com a eina ideal per consolidar la superfície asfàltica, el producte també és adequat per al seu ús en diverses situacions difícils.Exerceix una forta força de vibració al terra i permet compactar una capa de 16 polzades a 25 polzades de gruix.Els clients poden triar la força de compactació segons els requisits específics del lloc de treball.

Els principals inclouen: Apisonador elèctric, apisonador Honda,apisonador vibrant de gasolina, apisonador dièsel.